Moduler

PSV 24FC-6

E-nr: 5240069

Email
Säkringskort
Base price for variant
Sales price
Sales price without tax
Discount
Tax amount
Standardiserat pris:
Description

Beskrivning

Säkringskortet är konstruerat för 24 V och har 6 dubbla säkringar, en i utgång för plus och en i utgång för minus. Varje säkring har en krets som känner av om den är hel eller trasig. En trasig säkring indikeras med röd lysdiod (LED). Kortet har ett utgångsrelä NC för signalering av summa säkringsfel. Det finns också en krets som indikerar med en grön lysdiod (LED) att inspänningen till kortet ligger mellan 20-27,6 V.

För att säkerställa att inte jordströmmar stör anläggningen har säkringskortet en jordfelskrets som känner av om plus eller minus av misstag har kontakt med skyddsjorden (PE). Speciellt viktigt är detta i stora anläggningar. Ett jordfel leder in krypströmmar i jorden som kan störa detektorer och centralapparatens sektioner och ge falsklarm. Jordfelskretsen känner om det finns en överledning av viss storlek mellan minus eller plus och jord. Känslighet för varje pol ställs in med en potentiometer på kortet. Jordfel indikeras med röd lysdiod (LED) för varje pol och ett utgångsrelä NC signallerar summa jordfel. För att enkelt testa om en säkring är hel eller trasig finns en öppen säkringshållare mitt på kortet där en säkring kan placeras och testas. Är säkringen hel indikeras detta med en grön lysdiod (LED).

Inspänning
20 - 30 VDC
Max ström kortet kan belastas med
13 A
Max ström i varje utgång
6 A
Antal säkringsutgångar
6 st med en säkring i plus och en i minus
Reläutgångar NC
Summa säkringsfel och summa jordfel
Storlek
110 x 100 mm