Produktinformation

SKALSKYDDSDETEKTORER - NYCKELN TILL ETT SÄKERT LARMSYSTEM

Rörelsedetektorer är en viktig del av ett larmsystem men de detekterar först när inbrottstjuven redan är inne i objektet. Därför är skalskyddsdetektorer en vital del av ett säkerhetssystem, då de ger ett larm redan innan tjuven tagit sig in i objektet. Alarmtech har sedan mer än 25 år specialiserat sig på att utveckla och tillverka skalskyddsprodukter såsom magnetkontakter, glaskrossdetektorer, vibrationsdetektorer, seismiska detektorer och andra säkerhetsprodukter. Vid mer än 35% av alla inbrottsförsök har tjuven krossat en glasruta.